ทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร. เพ็ญพิศ กำลังงาม ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีผู้ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยปีงบฯ 2567 เข้าร่วมประชุม เพื่อทำความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานวิจัยเพื่อให้เป็นไปตามกำหนดปีงบประมาณ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน