งาน INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE SPORT, TOURISM AND COMMUNITY DEVELOPMENT

ผศ.ดร. ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ ร่วมเป็น scientific board ในรายงานบทคัดย่องานวิจัย (booklet of abstract) เนื่องในการจัดงาน INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE SPORT, TOURISM AND COMMUNITY DEVELOPMENT

SCDN_Abstract booklet_ last version

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน