งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.ตระการ นาคง เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

 

อ่านเพิ่มเติม

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน