กิจกรรมเผยแพร่กีฬามวยไทย

ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร มอบหมายให้ ผศ.แสวง ทวีคูณ ว่าที่ร้อยตรีจตุพล ราชพลแสน นายราเชนย์ กลมเกลี้ยง และนักศึกษา มกช.กรุงเทพ จัดกิจกรรมเผยแพร่กีฬามวยไทย ซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของประเทศไทย ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติและทีมงานที่เข้าร่วมประชุมสัมนางานวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม>>>

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน