กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “TUPPT OPEN HOUSE 2024”

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ นำโดย
อาจารย์ชลาฎล บุญศรี
รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ดร.มนตรี วงษ์รักษ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา, หัวหน้างานแนะแนว
อาจารย์ชนะชัย ประสาทเกษการณ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “TUPPT OPEN HOUSE 2024” เพื่อจัดบูธกิจกรรมและแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน