“กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่สถานประกอบการ”

ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดี ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
“กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาสู่สถานประกอบการ”
โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณอนิรุธ นิ่งใจเย็น รองผู้จัดการ Fitness Plus ที่มีสาขามากถึง 7 สาขา พร้อมด้วยเทรนเนอร์ (ศิษย์เก่า) จำนวน 5 คน

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน