การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อฯ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (ประเภททั่วไป) ระหว่างวันที่ 21 – 22 มกราคม 2567

อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ และ ข้อความ อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังอ่านหนังสือ, ตาราง, หมากรุก และ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังบาสเกตบอล และ ผู้คนกำลังเล่นฟุตบอล อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, โรงพยาบาล และ ข้อความ

https://www.facebook.com/PR.TNSUBKK

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน