การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จัดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป รอบ2 วันที่ 26 มีนาคม 2567 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

 

อ่านเพิ่มเติม

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน