การฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมรายการแข่งขันฟุตซอลของ IMANE

วันที่ 4 เมษายน 2567 ฝ่ายมีเดียบริษัท IMANE สัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ในเรื่องการฝึกซ้อมและส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมรายการแข่งขันฟุตซอลของ IMANE รวมถึงการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องสมุด อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแก่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

 

อ่านเพิ่มเติม

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน