การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียน การจัดทำตารางสอน และการจัดอาจารย์ผู้สอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 1 พ.ค. 67 เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ภูมิภัทร พันธ์ทองหลาง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียน การจัดทำตารางสอน และการจัดอาจารย์ผู้สอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ สำนักงานรองอธิการบดี

 

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน