การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567  ผศ.ดร ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ ชั้น2 สำนักงานรองอธิการบดี

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน