การประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มอบหมายให้ อาจารย์ชลาฎล บุญศรี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ / หัวหน้างานบริการวิชาการ และ อาจารย์สุกัญญา ฤทธิ์งาม หัวหน้าสำนักกีฬา เป็นผู้แทนในการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ “เดินวิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมบัวหลวงปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม>>>

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน