การประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2567

วันที่ 27 มี.ค. 67) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเลขยานนท์ สำนักงานรองอธิการบดี

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน