การบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล ณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายก สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2567
ผศ.ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตกรุงเทพ มอบหมายให้ อาจารย์อภิชา ไชยเหล็ก อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ นำนักศึกษาเข้าร่วมการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศล ณ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานครฯ

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน