การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ ตำบลลำลูกกา

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบลตำบาลลำลูกกา โดยมีการแนะนำหน่วยงาน ตลอดจนกิจกรรมจากทั้ง 3 คณะ การไหว้ครูมวยไทย การสาธิตกีฬาปันจักสีลัต กิจกรรมการออกกำลังกาย และการสาธิตการให้บริการการนวดเพื่อการบำบัด ณ อาหารห้องประชุม โรงอาหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

อ่านเพิ่มเติม 

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน