การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยSzéchenyi István University of Győr ประเทศฮังการี

นที่ 10 มิถุนายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปธานศาสน จับจิตร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยSzéchenyi István University of Győr ประเทศฮังการี เพื่อพูดคุยหารือความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้าน SDGs โดยเน้นไปที่ความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติ ตลอดจนแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบัน

อ่านเพิ่มเติม>>>

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน