การตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วันที่ 26 มกราคม 2567 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ มอบหมายให้ ดร.มนตรี วงษ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา เป็นผู้แทนในการเข้าร่วมการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อชี้แจง แนะนำ เกี่ยวกับแนวทางและการปฏิบัติงานหรือการจัดทำภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล และแผนต่างๆ ของกระทรวงฯ

อ่านเพิ่มเติม

Loading

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียน