ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภททั่วไป (รอบ 2)

เนื้อหาที่อาจเกี่ยวข้อง