ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2567 (ประเภทโควตา)

เนื้อหาที่อาจเกี่ยวข้อง